Projectomschrijving

Bij het bepalen van de kosteneffectiviteit van een behandeling is meestal de verandering in de gezondheidstoestand van de patiënt de enige maat. Weinig aandacht is er voor hoe de patiënt de zorg ervaart. In Maastricht is onderzocht in hoeverre de voorkeur van patiënten voor de ene boven de andere behandeling verandert als ook rekening wordt gehouden met uitkomsten die verder reiken dan de pure gezondheidstoestand. Hiervoor werd patiënten met spataderen tweemaal gevraagd hun voorkeur te bepalen voor hetzij chirurgisch verwijderen, hetzij dichtspuiten van de spataderen. De eerste keer baseerden zij hun keuze op informatie over de medische uitkomst van beide behandelingen (mobiliteit, pijn etc. na 1 jaar). De tweede keer werden ook andere zorgaspecten meegenomen (wachttijd, soort behandeling, etc).  In het eerste geval was er een voorkeur voor (snelle en duurdere) chirurgische behandeling, in het tweede geval een voorkeur voor het dichtspuiten van de spataderen (goedkoper, langere wachttijd).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website