Projectomschrijving

In Amsterdam is een wiskundig model ontwikkeld om voorspellingen te kunnen als en bepaalde meting bij patiënten herhaaldelijk wordt uitgevoerd. De methodiek is vervolgens toegepast op het in de gaten houden van patiënten die waren opgenomen op de intensive care unit van het AMC (zie ook project Costs and effects of strategies to prevent oversedation in Intensive Care patients). Deze patiënten werden kunstmatig in een diepe slaap (sedatie) gehouden.  Doel van de analyse was na te gaan of het continu uitvoeren van een zogeheten BIS-meting gebruikt kan worden om een te diepe sedatie te voorspellen. De BIS-waardes nabij tijdstippen waarop oversedaties werden gezien, waren significant lager dan BIS- waardes nabij tijdstippen waarop geen oversedaties werden gezien. Dit suggereert dat het BIS signaal gebruikt kan worden als voorspeller van momenten van oversedatie. Het signaal is echter gevoelig voor allerlei externe factoren en daarom soms matig van kwaliteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website