Projectomschrijving

Het doel van dit project was de invoering van zogeheten Liberman modules te bewerkstellingen in drie GGZ-instellingen. Liberman modules zijn trainingen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, bijvoorbeeld schizofrenie, waarmee zij leren beter zelfstandig te functioneren. Ondanks dat aan alle voorwaarden voor een succesvolle implementatie werd voldaan (o.a. opleiding van deskundige trainers in de instellingen, voorlichten doelgroep, opname van de modules in het zorgprogramma van de instellingen) bleef het daadwerkelijk gebruik van de modules achter bij de verwachting (tussen 15% en 33% waar gestreefd werd naar meer dan 70%). Cliënten die gebruik hebben gemaakt van de modules zijn positief hierover. Het achterblijven van het gebruik met de verwachting heeft mogelijk te maken met organisatorische aspecten als fusies binnen GGZ-instellingen, het ontbreken van gezaghebbende mensen in de projectgroep en het overschatten van de mogelijkheden van de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website