Projectomschrijving

Klachten van neus- en bijholten komen vaak voor in de huisartspraktijk. Tot voor kort werd gedacht dat infectie door een bacterie de oorzaak was. De meeste onderzoeken naar het effect van antibiotica tonen echter geen voordeel voor de patiënt. De huidige gedachte is dat een overreactie van het afweersysteem van het eigen lichaam de belangrijkste rol speelt. Medicatie die deze overreactie tegengaan, kunnen daarom effectief zijn. Bewijs hiervoor is echter nog niet beschikbaar.

Het doel van de studie was om de effectiviteit van prednisolon vast te stellen als toevoeging aan symptomatische behandeling bij volwassenen met klachten van neus- en bijholten in de huisartspraktijk.
Het onderzoek vond plaats onder twee groepen. Beide groepen ontvingen de standaard (symptomatische) behandeling (paracetamol, stomen, neusdruppels). Als toevoeging ontvingen de deelnemers via loting prednisolon of een neppil (placebo) voor 7 dagen. Zowel de huisarts als de deelnemer wist niet welke behandeling er werd gegeven. De deelnemer vulde gedurende 14 dagen een dagboek van klachten in.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er geen klinisch relevant voordeel is voor het gebruik van prednisolon ten opzichte van andere medicatie gericht op symptoombehandeling (paracetamol en neusdruppels).

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website