Projectomschrijving

Optimale perioperatieve zorg voor primaire spontane pneumothorax.

Met het opzetten van een landelijk longchirurgisch onderzoeksconsortium, bestaande uit diverse belangrijke partijen, kunnen landelijke kennishiaten die door de Nederlandse Vereniging van Longchirurgie zijn opgesteld sneller onderzocht worden.

Een van de eerste projecten die hieruit voortkomt is het optimaliseren van de zorg rond de operatie voor primaire spontane pneumothorax (klaplong). Het huidige wetenschappelijke bewijs is van lage kwaliteit met als gevolg grote variatie in behandeling. Een landelijke vragenlijst onder longchirurgen bevestigt deze variatie, die invloed heeft op patiënttevredenheid, opnameduur en kosteneffectiviteit. Met een multicenter gerandomiseerde studie willen we onderzoeken of een progressief kortdurend drainbeleid en eenmalige lokale pijnstilling kosteneffectiever en patiëntvriendelijker is dan het huidige standaard beleid (langdurige drain en ruggenprik ter pijnstilling).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website