Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vrouwen met stressincontinentie verliezen urine bij inspanning. In het verleden werd gestart met bekkenfysiotherapie en werd een operatie pas in tweede instantie overwogen. Huidige richtlijnen geven aan dat ook direct opereren een goede behandeling is als men meerdere keren per week urine verliest. Beide mogelijkheden zou de zorgverlener in dat geval met de vrouw moeten bespreken.

 

Een keuzehulp is een hulpmiddel voor patiënten en zorgverleners om het maken van een keuze voor behandeling te vergemakkelijken. Patiënten kunnen gemakkelijker een keuze maken voor een behandeling. Ook is men meer tevreden over de behandeling.

 

Onze onderzoeksgroep heeft een keuzehulp ontwikkeld voor vrouwen met stressincontinentie. Bij de ontwikkeling hebben patiënten en zorgverleners een grote rol gespeeld. Op dit moment wordt het effect van de keuzehulp gemeten in een onderzoek in ziekenhuizen en bij huisartsen. Wanneer dit onderzoek is afgerond, wordt de keuzehulp openbaar beschikbaar.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het effect van de keuzehulp wordt momenteel onderzocht. We verwachten dat vrouwen gemakkelijker een keuze voor behandeling kunnen maken waar ze dan ook meer tevreden over zijn. Dit is gebleken uit eerder onderzoek bij keuzehulpen. Na het afronden van het onderzoek naar het effect van de keuzehulp zal de link naar de keuzehulp beschikbaar worden gemaakt via de website van de NVOG, NVU en patiëntenvereniging Bekkenbodem4all. Desgewenst kan deze ook via projectnet/ZonMW toegankelijk gemaakt worden. Definitieve resultaten van de effectmeting kunnen verwacht worden vanaf begin 2020.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project betreft het ontwikkelen van een digitale keuzehulp die vrouwen met stressincontinentie (SUI) informeert en ondersteunt om een keuze te maken tussen bekkenfysiotherapie en het plaatsen van een mid-urethrale sling (MUS).

 

Vrouwen met SUI hebben urineverlies bij inspanning, zoals hoesten, tillen, lachen en sporten. SUI komt frequent voor, bij een kwart tot een derde van volwassen blanke vrouwen. In het verleden werd als eerste vorm van therapie verwezen naar een bekkenfysiotherapeut. Het plaatsen van een mid-urethrale sling (MUS) onder de urethra werd pas in tweede instantie overwogen.

 

De PORTRET studie (ZonMw projectnummer 170882302)heeft laten zien dat het primair plaatsen van een MUS bij vrouwen met matige tot ernstige SUI significant meer reductie van urineverlies geeft dan bekkenfysiotherapie. Echter, het plaatsen van een MUS kan complicaties geven, in tegenstelling tot bekkenfysiotherapie. Na het bekend worden van de resultaten van de PORTRET studie zouden vrouwen over beide opties als primaire behandeling gecounseld moeten worden. Kwalitatief onderzoek, door ons verricht onder reeds behandelde patienten, leert dat counseling op dit moment niet uniform, niet altijd volledig en/of te sturend wordt gedaan.

 

De keuzehulp is bedoeld voor gebruik door huisartsen, gynaecologen en urologen, als aanvulling op het consult. Hij wordt gemaakt volgens de richtlijnen van de International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration en zal bestaan uit een gedeelte met informatie over SUI en de mogelijke opties. Daarna volgt een vergelijking van de te verwachten resultaten en voor- en nadelen van bekkenfysiotherapie en de MUS. Als laatste krijgen vrouwen enkele stellingen voorgelegd die hen doen nadenken over wat zij belangrijk vinden ten aanzien van een behandeling.

 

De NHG-Standaard "Incontinentie voor urine bij vrouwen" is geactualiseerd en wordt binnenkort aangeboden aan de leden van de NHG ter beoordeling. In de standaard zijn de uitkomsten van de PORTRET studie meegenomen. De keuzehulp zal hierop aan sluiten, evenals op de multidisciplinaire richtlijn (NVOG, NVU) "urine-incontinentie voor de 2e en 3e lijnszorg".

 

Na ontwikkeling en toetsing van de keuzehulp zal deze worden aangeboden aan het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KiMS) en aan de beroepsverenigingen (NHG, NVOG, NVU).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website