Projectomschrijving

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de kosten en effecten van epilepsiehonden bij patiënten met refractaire epilepsie (epilepsie waarbij medicatie niet werkt). Epilepsiehonden zijn honden die worden getraind om op een epileptische aanval van hun baas te reageren, door bijvoorbeeld het inschakelen van hulp.

De EPISODE trial (EPIlepsy SuppOrt Dog Effectiveness trial) wordt uitgevoerd met een gerandomiseerd ‘stepped-wedge’ ontwerp. Dit betekent dat alle deelnemers aan het onderzoek (naar verwachting 35) een epilepsiehond krijgen. Het moment waarop de deelnemers een hond krijgen, is echter voor iedere deelnemer anders, en wordt aselect bepaald. Gedurende de studie wordt de gezondheid (bijvoorbeeld aanvalsfrequentie en kwaliteit van leven) en het welzijn van de deelnemers bestudeerd, zowel voor als na het krijgen van een epilepsiehond. Met de verzamelde gegevens kunnen we aan het einde van de studie aangeven wat de gezondheids-opbrengsten zijn van een epilepsiehond, en hoeveel het kost om deze opbrengsten te genereren. Deze kennis heeft Zorginstituut Nederland nodig om een advies te kunnen geven aan het ministerie van VWS over vergoeding van epilepsiehonden vanuit het basispakket.

Meer informatie:

https://www.imta.nl/episode/

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website