Projectomschrijving

Ongeveer 25% van alle pasgeborenen heeft een verhoogd risico op het ontstaan van hypoglycemie (een schommelende of te lage bloedsuikerspiegel). In Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 40.000 pasgeborenen. Gebrek aan glucose kan de hersens blijvend ernstig beschadigen. Daardoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van:

  • psyche
  • motoriek
  • taal
  • gedrag

Pasgeborenen met een hoog risico worden onderzocht en zo nodig behandeld. Maar het is niet duidelijke, wat precies een ‘veilige’ glucose concentratie is. Daarom kent de klinische praktijk veel variatie, vooral bij ‘matige’ hypoglycemie. Dit leidt zowel tot over- als tot onderbehandeling. Wereldwijd worstelen kinderartsen met dit probleem.

Deze studie vergelijkt twee behandelstrategieën bij matige hypoglycemie: een intensieve en een afwachtende. De studie kijkt naar de verschillen in psychische en motorische ontwikkeling als de kinderen 18 maanden oud zijn. En naar de totale kosten voor medische behandeling en ziekenhuisopname tot 18 maanden. Lange termijn kosten bij blijvende hersenbeschadiging neemt de studie niet mee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website