Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ParkinsonNet is een innovatieve netwerkbenadering van zorg. Resultaten van doelmatigheidsonderzoek laten zien dat het ParkinsonNet concept resulteert in betere kwaliteit van zorg, minder ziektecomplicaties, lagere zorgkosten, meer tevredenheid onder zorgaanbieders en een groter gevoel van veiligheid onder patiënten. ParkinsonNet wordt nationaal en internationaal gezien als een belangrijk voorbeeld van netwerkbenadering van zorg. Inmiddels zijn er ook andere voorbeelden van netwerken in Nederland, zoals bijvoorbeeld DementieNet. De aard van de aanpak en het niveau waarop deze netwerken functioneren varieert sterk. Daarnaast ervaren huisartsen het als knelpunt dat er een ‘wildgroei’ aan netwerken ontstaat met een grote variatie in kenmerken en kwaliteit. Dit project heeft tot doel het opstellen van een breed gedragen en praktijkgerichte leidraad waarin beschreven wordt wat de meerwaarde van netwerkzorg is, voor welk type aandoeningen netwerkzorg van toepassing is, wat de belangrijkste elementen van netwerkzorg zijn, welke randvoorwaarden van belang zijn voor het duurzaam realiseren van netwerkzorg en op welke wijze zorg binnen specialistische netwerken verbonden kan worden met generalistische basiszorg. Deze Leidraad is gebaseerd op de volgende elementen: literatuuronderzoek naar reeds beschreven initiatieven, de expertise van ParkinsonNet; en de input van vertegenwoordigers van netwerken (bestaand, of in oprichting) die verkregen zal worden tijdens interviews en werkconferenties. Vervolgens zal de Leidraad gebruikt worden bij het opstellen van twee concrete implementatieplannen voor de (door)ontwikkeling van twee netwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website