Projectomschrijving

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat netwerkzorg de doelmatigheid van zorg vergroot en waarde creëert voor zowel patiënten als zorgverleners. ParkinsonNet en DementieNet zijn voorbeelden van netwerken. Er bestaat een brede behoefte aan het uitbreiden van netwerkzorg. Daarbij past de vraag: Welke stappen kan een netwerk het beste zetten om van meerwaarde te zijn? Kunnen die stappen verschillen voor zorgnetwerken?

Werkwijze en resultaat

Dit project beantwoordt bovenstaande vragen. Het resultaat is een gedragen leidraad die netwerken kunnen gebruiken om netwerkzorg vorm te geven.
De leidraad houdt rekening met de groei van netwerkzorg. Thema´s die daarbij spelen zijn financiering en het aansluiten van specialistische netwerken (ParkinsonNet) op generalistische netwerken (vaak rondom huisarts georganiseerd).
Het resultaat komt tot stand door een literatuurstudie, een 20-tal interviews en 2 werkconferenties. Bij 2 zorgnetwerken wordt de leidraad getoetst en op basis van die ervaring aangepast.

Meer informatie:

netwerkzorgnederland.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website