Projectomschrijving

Is urodynamisch onderzoek altijd nodig bij vrouwen met urineverlies voordat zij een operatie ondergaan?

Steeds meer vrouwen ondergaan een operatie vanwege ongewenst urineverlies bij inspanning. Voor een operatie wordt een urodynamisch onderzoek geadviseerd. Met dit onderzoek kan de functie van de blaas en het afsluitmechanisme van de blaas worden getest. Het nut van het urodynamisch onderzoek is nooit bewezen. Daarnaast wordt het onderzoek door veel vrouwen als vervelend ervaren. Met deze studie willen we onderzoeken of, en zo ja bij welke vrouwen,  het urodynamisch onderzoek echt nodig is.
In totaal nemen 600 vrouwen met urineverlies deel aan dit project. Een deel van de vrouwen werd behandeld gebaseerd op alleen klachten en het lichamelijk onderzoek, bij de andere vrouwen werd het  urodynamisch onderzoek ook meegenomen bij het bepalen van de behandeling. Er wordt gekeken welke vrouwen het meest genezen en tevreden zijn. We verwachten een groot deel van de routine urodynamisch onderzoeken af te kunnen schaffen.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website