Projectomschrijving

In de HEART studie werden alle veranderingen onderzocht wanneer artsen de HEART score gaan gebruiken bij patiënten met pijn op de borst op de eerste hulp. De HEART score is een eenvoudige score die inschat of patiënten met pijn op de borst een dreigend hartinfarct hebben. Dit onderscheid is niet eenvoudig waardoor patiënten nu vaak worden opgenomen. Een groot  deel van deze patiënten blijkt achteraf een meer onschuldige oorzaak te hebben. De HEART score is ontwikkeld om artsen te helpen bij het maken van dit onderscheid. Deze studie laat zien dat het gebruik van de HEART score veilig is omdat de score goed in staat is om patiënten met een laag risico op een ernstig hartprobleem aan te wijzen. Deze laag-risico patiënten zouden zonder verder aanvullend onderzoek of ziekenhuisopname naar huis kunnen gaan. In dit onderzoek waren de effecten op zorggebruik en kosten echter klein. Artsen waren (nog) terughoudend in het daadwerkelijk naar huis sturen van laag-risico patiënten.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website