Projectomschrijving

Hartrevalidatie wordt als vervolgbehandeling aangeboden aan patiënten met een hartinfarct, na een hartoperatie of de diagnose hartfalen. Hartrevalidatie is optimaal effectief als een patiënt-georiënteerde, multidisciplinaire benadering wordt gehanteerd. Deze benadering wordt uitgedragen door de Nederlandse Richtlijn Hartrevalidatie. Een belangrijk onderdeel binnen de richtlijn is de indicatiestelling. Hierbij leidt een beslisboom middels de beantwoording van een aantal vragen tot doelstellingen voor de hartrevalidatie, en een advies voor vier mogelijke therapieën: een bewegings-, een informatie-, een ontspannings-, en een leefstijlprogramma.
Onderzoekers uit het AMC ontwikkelden een elektronisch beslissingsondersteunend systeem om de implementatie van de richtlijn te bevorderen. Dit systeem, CARDSS (Cardiac Rehabilitation Decision Support System), ondersteunt zorgverleners bij het uitvoeren van de indicatiestelling voor hartrevalidatie. Elektronische beslissingsondersteuning verhoogde de adherentie aan de richtlijn in klinische beslissingen met betrekking tot het bewegings-, het informatie- en het ontspanningsprogramma, met een gemiddeld verschil van ruim 20% adherente gevallen. Het systeem is voornamelijk effectief in het bestrijden van onderbehandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website