Projectomschrijving

In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) bij patiënten met een bipolaire stoornis. In totaal werden 144 patiënten met een bipolaire stoornis willekeurig verdeeld over twee groepen: de helft kreeg MBCT boven op de gebruikelijke zorg, de andere helft kreeg alleen de gebruikelijke zorg. De resultaten laten zien dat MBCT niet effectief is voor alle patiënten met een bipolaire stoornis, maar dat patiënten met meer depressieve klachten en meer problemen in het functioneren wel baat hebben bij MBCT. MBCT lijkt een haalbare, acceptabele en kosteneffectieve behandeloptie voor de bipolaire stoornis. Uit de resultaten blijkt echter ook dat het ervaren van moeilijke effecten (bijv. angst) tijdens MBCT regelmatig voorkomt. Hoewel achteraf meer dan de helft van de patiënten aangaf dat de moeilijke effecten uiteindelijk therapeutisch waren, is het belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden in de klinische praktijk en vervolgonderzoek.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website