Projectomschrijving

Cliënten met een psychotische kwetsbaarheid hebben meer dan anderen de neiging om op een bepaalde problematische manier naar de werkelijkheid te kijken. Deze manier van kijken wordt ook wel een problematische ‘denkstijl’ genoemd. Zo trekken ze vaak te snel conclusies. Ook zijn ze vooral geneigd om bewijzen te zien vóór hetgeen ze al geloven en hebben ze moeite om bewijzen tégen in zich op te nemen waardoor ze met name in problemen komen in het contact met anderen en ze toenemend achterdochtig worden. De metacognitieve training (MCT) is een groepstraining die gericht is op het veranderen van dit type denkstijlen. In het huidige onderzoek wordt bekeken of de MCT een effectieve manier is om achterdocht en betrekkingsideeën bij deze cliënten te doen verminderen. Een groep cliënten die wel de training ontvangt wordt direct ná de training en na 4 maanden vergeleken met een groep cliënten die de training niet ontvangt. Ook worden de kosten van deze behandeling in het onderzoek meegenomen.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website