Projectomschrijving

Het waarderen van gezondheidstoestanden vormt een belangrijk onderwerp binnen het gebied van de HTA (Health Technology Assessment). De afgelopen decennia werd veel gediscussieerd over de wijze waarop deze waardering, ook wel preferentie genoemd, gemeten dient te worden. Dit onderzoek richtte zich op preferentiemeting in een onderzoekspopulatie waarbij depressie centraal staat. Voor deze groep lijken veel gangbare methoden van directe preferentiemeting (te) complex en belastend te zijn. Voor het meten en analyseren van preferenties werd in het huidige onderzoek uitgegaan van nonparametrische (Item Response Theorie) modellen. Een belangrijk voordeel van dergelijke modellen is dat de bijbehorende taken weinig belastend zijn voor de proefpersonen. Tijdens het onderzoek werden de ontwikkelde taken via een webapplicatie afgenomen bij een groep van ruim 500 personen (waarvan een derde depressief is geweest). Het nonparametrische Mokken model bleek geschikt te zijn voor het bepalen van preferenties en leverde ook extra informatie op die relevant is voor beleidsbeslissingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website