Projectomschrijving

Aanleiding

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om nieuwe behandelingen voorwaardelijk toe te laten tot het verzekerde pakket. Endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct heeft ook een dergelijke toelating gekregen met daarbij de voorwaarde dat de lange termijn klinische effectiviteit en de kosteneffectiviteit bestudeerd moeten worden.

Opzet

Momenteel loopt er een groot Nederlands onderzoek (MR CLEAN studie: zie projectwebsite) naar de effectiviteit van endovasculaire behandeling. Bij alle MR CLEAN patiënten zullen naast klinische gegevens, ook kostengegevens gedurende twee jaar worden verzameld en geanalyseerd.

Doel

Het doel is de kosteneffectiviteit en de impact op het totale gezondheidszorgbudget van de endovasculaire behandeling ten opzicht van de standaard behandeling te onderzoeken. Samen met gegevens over de klinische effectiviteit zal dit ons meer kunnen vertellen over de gevolgen van implementatie van de endovasculaire behandeling in onze gezondheidszorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website