Projectomschrijving

Er is in toenemende mate maatschappelijk debat over de jaarlijks toenemende aantallen van medicatievoorschriften bij kinderen met ADHD. Voeding lijkt bij sommige kinderen ADHD uit te lokken en een individueel toegespitst restrictief eliminatiedieet (RED) zou daarmee een effectieve behandeling voor ADHD kunnen vormen. In dit onderzoek willen we vaststellen wat de lange termijn (kosten-)effectiviteit is van RED als initiële toevoeging op de gebruikelijk geboden zorg (Care As Usual, CAU) in vergelijking met het bieden van alleen CAU bij kinderen met ADHD (6-12 jaar). Eveneens willen we de superioriteit van RED t.o.v. een controledieet aantonen. Bij Karakter, Accare en Triversum zullen in totaal 300 kinderen met een nieuw vastgestelde diagnose ADHD gerandomiseerd worden over de drie behandelcondities. ADHD ernst wordt beoordeeld door een blinde beoordelaar in een gestandaardiseerde observatie. Daarnaast wordt o.a. cognitief functioneren, motorische activiteit en schools presteren bemeten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website