Projectomschrijving

Voor de evaluatie van perinatale interventies dienen zowel de korte als de lange termijn uitkomsten bepaald te worden. Aangezien ernstige gevolgen van perinatale complicaties (cerebral palsy, laag IQ, gedrag stoornissen) vaak pas na enkele jaren manifest worden is een follow-up periode van minstens 2 jaar nodig en bij voorkeur zelfs nog langer. Echter, een dergelijke follow-up periode en de daarvoor benodigde kosten maakt dat dit vaak niet mogelijk is binnen het tijdsbestek en financiering van de meeste onderzoeksprogramma’s. Als gevolg hiervan kunnen in veel prospectieve evaluatie studies geen lange termijn uitkomsten worden meegenomen.

Het doel van deze studie is predictiemodellen te ontwikkelen voor verschillende lange termijn uitkomsten op basis van korte termijn uitkomsten in combinatie met de medische (obstetrische) voorgeschiedenis en patiënt karakteristieken. Toekomstige obstetrische studies kunnen vervolgens met behulp van deze predictiemodellen de lange termijn uitkomsten en de hieraan gerelateerde kosten voor de maatschappij voorspellen wanneer lange termijn follow-up niet mogelijk is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website