Projectomschrijving

Depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening. Psychotherapie via internet kan de toegang tot niet-medicamenteuze behandelingen vergroten. In deze studie hebben we de kosteneffectiviteit van drie verschillende vormen van psychotherapie voor depressie via internet vergeleken met gebruikelijke zorg: 1. zonder begeleiding van een therapeut; 2. met begeleiding van een therapeut; 3. een combinatie met reguliere consulten. Alle drie de vormen van internet psychotherapie resulteerden in een kleine toename in kwaliteit van leven en meer maanden zonder depressie. De kosten van internet psychotherapie zonder begeleiding waren lager dan gebruikelijke zorg, maar van internet psychotherapie met begeleiding en een combinatie met reguliere consulten waren de kosten hoger. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat internet psychotherapie zonder begeleiding kosteneffectief is in vergelijking met gebruikelijke zorg, maar de andere twee vormen niet.         
 
Depression is a highly prevalent mental health disorder. Internet-based psychotherapy for depression can increase the access to non-pharmacological treatments. In this project, we assessed the cost-effectiveness of three different types of internet-based psychotherapy for depression in comparison with treatment as usual: 1. with supervision by a therapist (guided); 2. without supervision by a therapist (unguided); 3. a combination with face-to-face treatment (blended). All three forms of internet-based psychotherapy resulted in a small gain in quality of life and more depression-free months than treatment as usual. Costs of unguided internet-based psychotherapy were lower than treatment as usual, but costs of guided internet-based psychotherapy and blended treatment were higher. Based on the results, we conclude that unguided internet-based psychotherapy is cost-effective in comparison with treatment as usual, but the other two forms are not.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website