Projectomschrijving

In de studie ELIPS (Effectiviteit van Leefstijl Interventies in de Psychiatrie) hebben we onderzocht wat het effect is van een leefstijlinterventie op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die verblijven in een beschermde of klinische woonvorm van de GGZ.

Gezonder
De interventie was gericht op het gezonder maken van omgeving: meer sport- en beweegactiviteiten, een gezonder voedingsaanbod en verpleegkundigen en woonbegeleiders die het goede voorbeeld geven. In een gezonde leefomgeving wordt het voor patiënten makkelijker om een gezonde keuze te maken. De interventie bleek succesvol: na een jaar was de buikomvang bij de interventiegroep gedaald en bij de controlegroep gestegen; dit was een significant verschil. Op andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zagen we geen verschil, en ook niet op depressieve of psychotische symptomen. De economische analyse liet zien dat de interventie kosteneffectief is: een centimeter afname buikomvang kost slechts 13 euro.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website