Projectomschrijving

Het aflopen van het deelprogramma Implementatie (2003-2013) van de programma Doelmatigheidsonderzoek maakt het wenselijk dat project overstijgende inzichten worden nagegaan, om te komen tot bruikbare aanbevelingen voor zorgprofessionals, bestuurders en onderzoekers. Hiertoe zijn 41 afgeronde projecten geanalyseerd. De projecten zijn besproken met implementatiefellows en experts, aangevuld met twaalf verdiepende interviews en gecombineerd met bevindingen uit (internationale) literatuur. Dit heeft geleid tot zes aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectiever implementatiebeleid:

1 Zorg voor kennis van de praktijk, de context en de inzet van flexibele strategieën
2 Zorg voor geschikte onderzoeksdesigns
3 Onderscheid implementatieonderzoek van doelmatigheidsonderzoek
4 Implementatie van innovaties in de eerste lijn vraagt specifieke aandacht
5 Verduidelijk de rollen van onderzoeker en change agent
6 Heroverweeg de manier waarop programmering van implementatieonderzoek tot stand komt

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website