Projectomschrijving

In het St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg) is Brenda den Oudsten in mei 2010 gestart als implementatiefellow ZonMW. Gedurende het fellowship, die drie jaar duurt, doorloopt de fellow een uitgebreid trainingsprogramma en identificeert ze effectief gebleken interventies voor implementatieonderzoek. Daarnaast zet ze een kennisontwikkelingstraject op binnen het ziekenhuis. Ze adviseert binnen de eigen instelling ook clinici, onderzoekers en diverse gremia over implementatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website