Projectomschrijving

Eierstokkanker komt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 1100 nieuwe patiënten voor. De behandeling bestaat uit het wegsnijden van de tumor(en) en zo nodig nabehandelen met chemotherapie. Hoe beter de behandeling wordt uitgevoerd, des te langer is de overleving. In Utrecht is onderzocht in hoeverre de mate van specialisatie van een ziekenhuis en de ervaring van de behandelaar een rol speelt bij de kwaliteit van de behandeling van eierstokkanker. Het blijkt dat (semi)gespecialiseerde gynaecologisch oncologen – die jaarlijks relatief veel vrouwen met eierstokkanker behandelen – beter opereren dan gynaecologen die dergelijke operaties minder vaak verrichten. Dit pleit voor concentratie van de behandeling door (semi)gespecialiseerde behandelaars in gespecialiseerde ziekenhuizen of door nauwe samenwerking tussen gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde ziekenhuizen. Echter ook in gespecialiseerde ziekenhuizen kan de operatie in de helft van de gevallen nog beter dan het geval is. Als dit laatste gebeurt, is de behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis het meest kosteneffectief.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website