Projectomschrijving

Doel

Het doel van dit project was te onderzoeken of een vermindering van het aantal routine röntgenfoto's tijdens de follow-up van patiënten met een pols- of enkel fractuur leidt tot een significante kostenbesparing zonder verlies van kwaliteit van zorg. Om deze vragen te beantwoorden zijn twee prospectieve gerandomiseerde studies uitgevoerd in totaal 7 ziekenhuizen in Nederland.

Indeling

Participanten zijn willekeurig ingedeeld, ze volgen het  protocol met foto's in week 1, 2 6 en 12, of naar een protocol met een verminderd aantal foto's; waarbij de foto's op week 6 en 12 alleen op indicatie zijn gemaakt.

Beoordeling

Voor het beoordelen van de uitkomsten is gebruik gemaakt van gevalideerde patiënt gerapporteerde uitkomstmaten.
Kosten zijn gemeten door middel van een vragenlijst over het gebruik van zorg en zorg gerelateerde diensten, medicijngebruik, en werkverzuim. Aanvullende kostenposten konden uit het medisch dossier worden overgenomen.
De RCTs lieten zien dat een vermindering van het aantal röntgenfoto's voor zowel patiënten met een pols- of met een enkelfractuur niet leidde tot een minder goede klinische of functionele uitkomst, terwijl er wel significant minder kosten gemaakt werden voor het vervaardigen van de röntgenfoto's.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website