Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat is de kosteneffectiviteit van een MRI aangevraagd door huisarts vergeleken met geen MRI bij patiënten met traumatische knieproblemen.

Dit onderzoek vond plaats in 2012-2016 bij 356 patiënten die hun huisarts bezochten vanwege knieproblemen. De gemiddelde leeftijd was 32 jaar en 60% was man. De patiënten werden door middel van loting verdeeld over de twee groepen: één groep van 179 patiënten die een MRI (binnen 2 weken) kregen en de controle groep van 176 patiënten die geen MRI ontvingen. Gedurende 1 jaar vulden de patiënten vragenlijsten in over hun kniefunctie, kniepijn, ziekteverzuim en ontvangen behandelingen.

 

Na 1 jaar was gezien de kniefunctie (en kniepijn) het toevoegen van een MRI aangevraagd door de huisarts niet slechter voor de patiënten. Maar het veroorzaakte wel meer behandelingen zoals meer kijkoperaties en wat langer ziekteverzuim. Hierdoor is het toevoegen van een MRI vergeleken met geen MRI niet kosteneffectief in de huisartspraktijk.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat is de kosteneffectiviteit van een MRI aangevraagd door huisarts vergeleken met geen MRI bij patiënten met traumatische knieproblemen.

Dit onderzoek vond plaats in 2012-2016 bij 356 patiënten die hun huisarts bezochten vanwege knieproblemen. De gemiddelde leeftijd was 32 jaar en 60% was man. De patiënten werden door middel van loting verdeeld over de twee groepen: één groep van 179 patiënten die een MRI (binnen 2 weken) kregen en de controle groep van 176 patiënten die geen MRI ontvingen. Gedurende 1 jaar vulden de patiënten vragenlijsten in over hun kniefunctie, kniepijn, ziekteverzuim en ontvangen behandelingen.

 

Na 1 jaar was gezien de kniefunctie (en kniepijn) het toevoegen van een MRI aangevraagd door de huisarts niet slechter voor de patiënten. Maar het veroorzaakte wel meer behandelingen zoals meer kijkoperaties en wat langer ziekteverzuim. Hierdoor is het toevoegen van een MRI vergeleken met geen MRI niet kosteneffectief in de huisartspraktijk.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voortgangsverslag betreft de periode 16-03-2014 t/m 20-05-2015.

 

Het onderzoek is bezig met het recruteren van patiënten en inmiddels zijn er 285 van de 360 geïncludeerd. Het aantal drop-outs (6%) is zoals verwacht. Aan het einde van de inclusieperiode (september 2015) verwachten we uit te komen tussen de 330 en 360 patiënten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet van toepassing.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUMMARY

Objective

What is the cost-effectiveness of MRI referral by the general practitioner in patients with persistent traumatic knee complaints compared to usual care?

 

Study design

A multi-centre, randomized controlled noninferiority trial in combination with a concurrent observational cohort study.

 

Study population

Patients (aged between 18 and 45 years) with traumatic knee complaints will be eligible if they have consulted their general practitioner and report persistent knee complaints for 4 weeks till 6 months.

 

Intervention

Participating patients will be randomized into two groups; 1) MRI group; the patients will be referred for MRI of the knee, or 2) Usual care group; the patients will receive care conform the Dutch general practitioners’ clinical guideline and will not receive an MRI referral by the general practitioner.

 

Outcome measures

The primary outcomes are knee related daily function (Lysholm), health care and productivity costs (PRODISQ/TIC-P), and quality of life (EuroQol) over a 12 months follow-up period (measured at 0, 3, 6, 9, 12 months). Secundary outcomes are knee pain (NRS) and perceived recovery.

 

Sample size calculation/data analysis

To obtain 80% statistical power with a 2-sided alpha of 0.05, and response rate of 85%, 520 patients are necessary to establish the noninferiority of MRI referral by the general practitioner compared with usual care. Hence, the trial has a 91% power to detect superiority of MRI referral over usual care. Primary data analysis will be based on ‘intention to treat’ principle.

 

Economic evaluation

A cost-utility analysis from the societal perspective will be conducted, with a one-year time horizon and based on patients reports.

 

Time schedule

Total project duration is 4 years. The first six months for preparation of the study, then a 30-month period for recruitment, and randomization, and 12 months follow-up. In the last 12 months final data analysis and reporting takes place.

 

SAMENVATTING

Onderzoeksvraag:

Wat is de kosteneffectiviteit van MRI verwijzing door de huisarts vergeleken met gebruikelijke huisartsenzorg bij patiënten met aanhoudende traumatische knieklachten?

 

Onderzoeksopzet:

Een gerandomiseerde gecontroleerde ‘noninferiority’ trial in combinatie met een observationele cohort studie.

 

Onderzoekspopulatie:

Patiënten (18-45 jaar) met traumatische knieklachten die hun huisarts hebben bezocht en aanhoudende knieklachten aangeven gedurende tenminste 4 weken tot 6 maanden.

 

Interventie:

De patiënten worden gerandomiseerd in 2 groepen: 1) MRI groep; de patiënten krijgen een MRI van de knie, en 2) Usual care groep; de patiënten ontvangen de gebruikelijke huisartsenzorg (geen MRI) zoals aanbevolen in de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

 

Metingen:

De totale follow-up periode is 12 maanden. Op baseline en na 3, 6, 9, 12 maanden worden metingen verricht (kosten en gezondheidstoestand) met behulp van gevalideerde vragenlijsten. De primaire uitkomstmaten zijn dagelijks functioneren ten gevolge van knieklachten (Lysholm), de gezondheidszorg- en productiviteitskosten (Prodisq/TIC-P) en kwaliteit van leven (Euroqol). Secundaire uitkomstmaten zijn kniepijn (NRS) en ervaren herstel.

 

Onderzoeksomvang en data-analyse:

Om ‘noninferiority’ van verwijzing knie MRI door de huisarts vergeleken met gebruikelijke huisartsenzorg vast te stellen met een power van 80%, een 2-zijdige alpha van 0,05, en een response van 85%, zijn 520 patiënten met aanhoudende traumatische knieklachten nodig. De primaire data analyse vindt plaats op basis van het ‘intention-to-treat’ principe.

 

Economische evaluatie:

Een kosten-utiliteitsanalyse vanuit maatschappelijk perspectief, gebaseerd op patiëntrapportage.

 

Tijdschema:

De projectduur is 4 jaar; 6 maanden voorbereiding, 30 maanden patiënteninclusie + follow-up en 12 maanden analyse en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website