Projectomschrijving

Doel: Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een MRI aangevraagd door huisarts vergeleken met geen MRI bij patiënten met traumatische knieproblemen.

Resultaten: Dit onderzoek vond plaats in 2012- 2016 bij 356 patiënten die hun huisarts bezochten vanwege knieproblemen. De gemiddelde
leeftijd was 32 jaar en 60% was man. De patiënten werden door middel van loting verdeeld over de twee groepen: één groep van 179 patiënten die een MRI (binnen 2 weken) kregen en de controle groep van 176 patiënten die geen MRI ontvingen. Gedurende 1 jaar vulden de patiënten vragenlijsten in over hun kniefunctie, kniepijn, ziekteverzuim en ontvangen behandelingen. Na 1 jaar was gezien de kniefunctie (en kniepijn) het toevoegen van een MRI aangevraagd door de huisarts niet slechter voor de patiënten. Maar het veroorzaakte wel hogere medische kosten met name door meer kijkoperaties en fysiotherapie sessies, naast de kosten van de MRI scans.

Conclusie: Voor patiënten met traumatische knieproblemen is het toevoegen van een MRI door de huisarts vergeleken met geen MRI niet kosteneffectief.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website