Projectomschrijving

Het aantal bloedtransfusies tijdens en na open-hartchirurgie houdt verband met toename in postoperatieve complicaties. Het gebruik van Sanquin’s fibrinelijm, “CryoLijm” (CL), gemaakt uit plasma van 1 donor, zou bloedverlies en transfusiegebruik kunnen verminderen. Dit onderzoek bij geisoleerde coronaire bypass chirurgie kan de kosten en baten vaststellen in patienten die wel of niet CL loten. De primaire eindpunten waren het gemiddeld transfusiegebruik en -frequentie en de gemiddelde verblijfsduur met intensieve zorg (IZ). Andere eindpunten waren de postoperatievecomplicaties en gemiddeld ziekenhuisverblijfsduur (ZVD). Het resultaat van de studie is, dat er geen verschil is in transfusie gebruik, –frequentie en in verblijfsduur met IZ door CL gebruik. Ook was er geen verschil in het voorkomen van complicaties en ZVD tussen de groepen die wel of niet voor CL geloot hebben. Zonder kostenvermindering ondersteunt de geschatte extra gemiddelde kosten van CL gebruik van €822 per patient niet CL routinematig te gebruiken in deze patienten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website