Projectomschrijving

Patiënten met COPD hebben vaak klachten van kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling. Bij een exacerbatie (verergering van de klachten) is de voorkeursbehandeling het voorschrijven van prednison, met of zonder antibioticakuur.

De TEXACOLD-studie heeft onderzocht of de behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie verlengt. De cohort bestond uit 887 COPD-patiënten. De 301 patiënten die een exacerbatie (zonder koorts) kregen, werden gedurende 7 dagen willekeurig verdeeld over een behandeling met een placebo of behandeling met een antibioticum.

Resultaat
Het gebruik van antibiotica in vergelijking met placebo verlengt niet de duur tot de volgende exacerbatie. Ook sterfte, therapiefalen en longfunctieverlies gedurende de twee jaar follow-up verschilden niet.
Het toevoegen van antibiotica bij een exacerbatie heeft dus geen korte- of langetermijnvoordeel, maar leidt wel tot significant meer antibioticagebruik.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website