Projectomschrijving

In Maastricht is de bruikbaarheid getest van een nieuwe methode om mogelijke belemmeringen bij de invoering van een nieuwe richtlijn te inventariseren. De richtlijn heeft betrekking op het verwijderen van een tumor in de borst in dagbehandeling (in plaats van een operatie waarbij de patiënt enkele dagen moet worden opgenomen). Om de richtlijn effectief in te voeren is de betrokken (oncologisch chirurgen, anesthesisten en borstkankerverpleegkundigen) op twee manieren naar hun opvattingen gevraagd. Via een klassieke vragenlijst waarbij zij moeten aangeven in hoeverre ze het eens waren met 49 verschillende stellingen of via een vragenlijst waarin ze 14 maal moesten kiezen tussen 2 scenario’s (conjoint analyse). Conjoint analyse leverde andere factoren op die belangrijk zijn voor de invoering van de richtlijn dan de klassieke vragenlijst. De analyse levert bovendien inzicht op in de afwegingen die de betrokkenen maken tussen belemmerende en bevorderende factoren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website