Projectomschrijving

Vaak moeten patiënten die een borstkankerkankeroperatie ondergaan enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Dit project ontwikkelede een zorgprogramma om deze operaties in 24-uurs- of dagbehandeling uit te voeren. Kern van het nieuwe zorgprogramma is een uitgebreide voorlichting die aan de operatie vooraf gaat. Hierdoor herkent de patiënt de situatie en zijn er minder angstgevoelens. Invoering van het programma wijst uit dat deze vorm van zorg uitvoerbaar, veilig en kosteneffectief is. Het percentage patiënten dat behandeld werd in dagopname steeg van 45 procent naar 82 procent. Deze stijging ging niet gepaard met een toename in het aantal complicaties, bezoeken aan de Spoed Eisende Hulp, heropnames of heroperaties. Ook waren de patiënten tevreden over de geboden zorg. Uiteraard kunnen zij altijd kiezen voor een langere opname in het ziekenhuis als zij dit wensen of als de thuissituatie dat nodig maakt. De invoering van het nieuwe programma leverde gemiddeld een besparing op van 955 euro per patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website