Projectomschrijving

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij mensen die lijden aan een fobie en zich hebben aangemeld voor behandeling bij een GGZ-instelling. GGZ-instellingen hebben doorgaans een wachttijd van minimaal 6 weken voordat de eerste behandelsessie plaatsvindt. In dit onderzoek zijn wij nagegaan of het aanbieden van een begeleide internettherapie in deze wachttijd doelmatig is: (1) in hoeverre vindt er al herstel plaats vóór de eerste behandelsessie en (2)zorgt dit voor kortere behandelingen?
Dit is onderzocht bij 212 cliënten. Het bleek dat cliënten die de internetinterventie kregen aangeboden iets meer herstelden dan cliënten op de wachtlijst. Ook bleek dat zij daarna iets minder therapie sessies nodig hadden. De verschillen met cliënten die geen internettherapie kregen waren echter klein. Wij concluderen dat GGZ instellingen begeleide internetinterventies voor fobieën zouden moeten aanbieden aan cliënten die hier voor gemotiveerd zijn. GGZ-instellingen moeten alleen geen grote doelmatigheidswinst verwachten. 

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website