Projectomschrijving

Het trainen van aandachtsprocessen bij verslaving

Patiënten met een verslaving richten hun aandacht automatisch op middel-gerelateerde informatie. Omdat dit de verslaving mogelijk in stand houdt is binnen deze studie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een nieuwe gecomputeriseerde interventie waarin patiënten met een alcohol- of cannabisverslaving leerden hun aandacht weg te richten van middel-gerelateerde plaatjes. De training leidde echter niet tot minder gebruik, minder trek of minder terugval één jaar na de reguliere behandeling. Een verklaring hiervoor is dat de training zich mogelijk niet richtte op het meest belangrijke aspect van aandacht; het kan ook zijn dat de automatische neiging om de aandacht naar de middelen te richten niet voldoende is veranderd. Misschien is het nodig om nog intensievere trainingsmethodes te gebruiken. Meer in het algemeen bleek de verslaving lastig te behandelen; meer dan de helft van de patiënten viel binnen 3 maanden terug. Daarom blijft het heel belangrijk om effectievere behandelingen te ontwikkelen in de verslavingszorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website