Projectomschrijving

Voorschrijffouten van geneesmiddelen in ziekenhuizen kunnen leiden tot schade bij patiënten. Dit gebeurt vooral bij bepaalde groepen van geneesmiddelen. Patiënten met nierfunctieverlies of hartfalen lopen een vergroot risico. Deze problematiek wordt met name op afdelingen van snijdende specialismen gezien, omdat daar complexe patiënten in een complexe klinische situatie worden begeleid door onervaren artsen.
De resultaten van de P-REVIEW studie tonen aan dat een onderwijsprogramma voor arts-assistenten (gericht op het voorkomen van medicatie voorschrijffouten, in combinatie met wekelijkse medicatieveiligheidsconsulten bij hoog-risico patiënten) leidt tot een significante afname van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde events. De interventie leidt daarnaast tot een toename van richtlijn adherentie en brengt geen extra kosten met zich mee.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website