Projectomschrijving

De maatschappij blijkt bereid gezondheidsprogramma's te kiezen die weliswaar minder gezondheidswinst opleveren maar wel leiden tot een meer gelijke verdeling van gezondheid onder de totale bevolking. In Rotterdam is onderzocht hoe deze wens kan worden ingebouwd in beslismodellen voor de gezondheidszorg. Hiervoor werd aan de hand van conrete besluitvorming over het wel of niet vergoeden van bepaalde behandelingen in Nederland nagegaan welk theoretisch  model het beste aansluit bij die keuzes. Vervolgens is ongeveer 300 mensen gevraagd hun voorkeur uit te spreken tussen een aantal sets van twee scenario’s met verschillende gevolgen voor de volksgezondheid (meer winst versus meer gelijkheid). Daarbij bleken mensen het belangrijker te vinden dat mensen met slechte gezondheidsvooruitzichten er op vooruit gaan dan mensen met goede vooruitzichten. Dat laatste houdt in datde eisen ten aanzien van kosteneffectivitei bij behandelingen voor mensen met ongunstige vooruitzichten mogelijk lager mogen zijn dan bij behandeling voor mensen met relatief gunstige vooruitzichten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website