Projectomschrijving

Kinderen en jong volwassenen met coeliakie gaan eens per jaar voor controle naar het ziekenhuis. Een tijdrovend onderzoek voor zowel patiënten en hun ouders als artsen – en daardoor ook kostbaar. In het project CoelKids is een alternatieve vorm van controle onderzocht: een online consult dat gewoon thuis kan plaats vinden. In totaal voltooiden 156 deelnemers een online consult en 148 deelnemers een policonsult. De resultaten laten zien dat het online consult werkt: het heeft een positief effect op de kwaliteit van leven en de kosten van het online consult liggen gemiddeld €201,61 lager dan die van het policonsult. Iets meer dan de helft van de deelnemers wil in de toekomst weer een online consult. Voordat een online consult onderdeel kan worden van de zorg voor patiënten met coeliakie, is verder onderzoek nodig naar een goede thuistest voor het meten van de coeliakie antistoffen in bloed.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website