Projectomschrijving

De standaard behandeling van acute blindedarmontsteking (appendicitis) is operatieve verwijdering van de ontstoken appendix (appendectomie). Deze operatie wordt in Nederland ongeveer 5500 keer per jaar uitgevoerd bij kinderen. De vraag is gerezen of opereren altijd nodig is. Vergelijkende studies bij volwassenen hebben aangetoond dat 48-85% met een niet-geperforeerde appendicitis genas met een antibioticakuur, dus zonder operatie. Bij kinderen hebben kleine studies aangetoond dat 62-81% zonder operatie genas. Voordelen van het voorkómen van een operatie zijn: het vermijden van pijn, narcoserisico en van postoperatieve complicaties zoals een wondinfectie. Nadelen zijn dat de antibiotica behandeling niet in alle gevallen aanslaat en dat in de toekomst de appendix weer kan gaan ontsteken. Het doel van dit onderzoek is om beide behandelstrategieën voor acute, niet-geperforeerde appendicitis bij kinderen te vergelijken met speciale aandacht voor complicaties, kwaliteit van leven en kosten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website