Projectomschrijving

De standaardbehandeling van liesbreuk is: opereren. In 2002 gebeurde dat in Nederland 30.651 keer. Bijna 90% van de liesbreukpatiënten is man, meer dan 60% van die mannen is 50 jaar of ouder.

Een operatie voorkomt toekomstige beknelling van de darm. Ook bestrijdt een operatie de symptomen van de liesbreuk: een bobbel in de lies of balzak.

Mogelijk is het toch beter om standaard niet te opereren. Een operatie verhoogt het risico op overlijden van 0,02% naar 0,2%. En de ziektelast na een operatie is hoger.

Deze studie vergelijkt mannelijke patiënten, ouder dan 50 jaar. Een net geopereerde groep wordt vergeleken met een groep die niet is geopereerd.

De studie kijkt onder meer naar:

  • Het verschil in pijn en ongemak, de eerste twee jaar na de operatie.
  • Het verschil in kosten. Naar schatting zijn de totale jaarlijkse medische en niet-medische kosten van opereren 5.519.932 euro hoger dan die van niet opereren.

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website