Projectomschrijving

Als bij een zwangere vrouw voor de 37e week van de zwangerschap de vliezen breken, ontstaat een dilemma. Moet de bevalling worden ingeleid of kan gewacht worden totdat de bevalling spontaan op gang komt? In het laatste geval bestaat het risico van een (ernstige) infectie van het kind doordat het niet meer is afgeschermd van de buitenwereld. Bij een opgewekte bevalling bestaat evenwel het risico van longproblemen door de te vroege geboorte. Onderzoekers in Amsterdam hebben beide scenario’s met elkaar vergeleken. In een groep van 528 zwangeren met vroegtijdig gebroken vliezen werd bij 266 de bevalling vroegtijdig opgewekt (gemiddeld 33 uur na het breken van de vliezen) en bij 262 gewacht op een spontane bevalling (gemiddeld 113 uur na het breken van de vliezen). Inleiden van de bevalling leidt niet tot meer longproblemen, niet tot minder infecties (is ook bij afwachten erg laag), en tot iets hogere kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website