Projectomschrijving

Jaarlijks breken bij 3000 zwangere vrouwen voortijdig de vliezen tussen 34 en 37 weken zwangerschap. Nadat de vliezen gebroken zijn bestaat er een klein risico op infectie voor moeder en kind. Dit zou reden kunnen zijn om de bevalling na te streven met als gevolg een vroeggeboorte. Om dit te voorkomen kan worden afgewacht tot 37 weken voordat de bevalling wordt ingeleid. Twee recente onderzoeken (PPROMEXIL en PPROMEXIL-2) lieten zien dat een afwachtend beleid op de korte termijn de voorkeur heeft. De vraag is echter of dit op de lange termijn ook geldt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken wat de lange termijn effecten zijn van afwachten versus inleiding na voortijdig gebroken vliezen tussen de 34 en 37 weken zwangerschap op de ontwikkeling, het gedrag en de gezondheid van het kind. Ook de kosteneffectiviteit zal worden onderzocht. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen ouders en gynaecologen in de toekomst betere keuzes maken.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website