Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De vraagstelling van de PANDA studie was: Is een patiëntgebonden behandeladvies aan de huisarts effectief in het verminderen van onterecht langdurig antidepressiva gebruik?

Pandastudie 1 onderzocht of langdurige gebruikers die niet meer depressief zijn, kunnen stoppen. Pandastudie 2 of langdurige gebruikers die nog wel depressief zijn, met adequate andere behandelingen wel beter worden.

Resultaten

De resultaten van studie 1 laten zien dat het erg moeilijk is om langdurig antidepressivagebruik bij mensen die niet meer depressief of angstig zijn te staken. Er was vaak weerstand, zowel bij de huisarts als bij de patiënt. Het stopadvies bleek echter niet (kosten)effectief.
Uit de resultaten van studie 2 blijkt dat het geven van een patiëntgebonden behandeladvies bij langdurige antidepressiva gebruikers die nog depressief of angstig zijn, geen verbetering opleverde. In zowel de interventie- als de controlegroep bleek bij 45% van de mensen de oorspronkelijke psychiatrische aandoening volledig in remissie.
Omdat in studie 2 niet voldoende patiënten zijn geïncludeerd, blijft de bewijslast echter beperkt.

Samenvatting bij start

Elke Nederlandse huisartsenpraktijk telt zo’n 55 lange termijngebruikers van antidepressiva. Een kleine helft van deze patiënten krijgt die middelen waarschijnlijk ten onrechte voorgeschreven.
 
De totale jaarlijkse zorgkosten voor patiënten met voor depressieve stoornissen en angststoornissen zijn ongeveer 914 miljoen euro. Waaronder 185 miljoen euro voor antidepressiva. Daarnaast zijn er hoge indirecte kosten.

Deze stoornissen worden bijna altijd door de huisarts behandeld.

Dit onderzoek richt zich op over- en ondergebruik van antidepressiva in de huisartsenpraktijk. Een groep patiënten die langdurig met antidepressiva behandeld wordt, wordt eerst zorgvuldig gescreend:

  • Soms is er geen indicatie voor het gebruik van antidepressiva. Dan bekijkt het onderzoek de (kosten-)effectiviteit van stoppen.
  • Soms is er wel een indicatie, maar is de behandeling niet effectief. Dan bekijkt het onderzoek de (kosten-)effectiviteit van een behandeladvies op maat.

De verwachting is dat deze werkwijze:

  • sociaal functioneren en levenskwaliteit van de patiënten zal verhogen
  • de medische en overige kosten zal verlagen
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website