Projectomschrijving

De nazorg van een behandeling wegens borstkanker bestaat standaard uit een aantal bezoeken aan de specialist in het ziekenhuis. Doel hiervan is met name het tijdig ontdekken van het terugkeren van de tumor. Deze nazorg vormt een grote belasting voor de specialist en de patiënt en brengt hoge kosten met zich mee.
In dit onderzoek zijn alternatieve vormen van nazorg onderzocht. Hieruit blijkt dat één bezoek per jaar aan de medisch specialist (met mammografie) gecombineerd met tussentijdse telefonische gesprekken met een gespecialiseerd verpleegkundige en extra voorlichting in de vorm van een groepsbijeenkomst de meest (kosten)effectieve vorm van nazorg is. De aanbeveling is om in de landelijke richtlijnen op te nemen dat één bezoek per jaar aan de medisch specialist (met mammo­grafie) voldoende is, maar dat de arts en patiënt overleggen over de nazorg in het eerste jaar. De eerste keus daarbij is telefonische controle en deelname aan de groepsbijeenkomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website