Projectomschrijving

Uitvoering van klinische richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij kinderen en adolescenten is een uitdaging in de praktijk vanwege onvoldoende beschikbaarheid van medisch specialisten en ontbrekende effectieve samenwerking met huisartsen. Het Tornadoprogramma probeert dit te verbeteren door een combinatie van versnelde diagnostiek, gevolgd door psycho educatie bij de gespecialiseerde GGZ-instelling en medicatiebehandeling door de huisarts, die daarvoor een e-learning module ontvangt.
De Tornadostudie beoordeeldede effectiviteit en efficiëntie van dit programma. Het was een niet-gerandomiseerde gecontroleerde voor-en-na studie, waarbij 228 ambulante patiënten (6-18 jaar oud) verdacht van ongecompliceerde ADHD werden gerekruteerd. De studiegroep volgde het Tornadoprogramma, de controlegroep ontving gebruikelijk zorg. De controlepatiënten bleken 72 dagen langer te moeten wachten tussen aanmelding en start behandeling dan de Tornadostudie patiënten, terwijl er geen verschil was tussen de twee groepen in de verbetering van relevante klinische maten, compliance en patiënttevredenheid. De economische evaluatie wordt momenteel uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website