Projectomschrijving

Patiënten met slokdarmkanker kunnen in principe genezen na het chirurgisch verwijderen van de tumor, mits de tumor niet is uitgezaaid. Uitzaaiingen zijn op te sporen met beeldvormende technieken als CT en echografie. Deze technieken zijn niet 100% betrouwbaar en bij 10 tot 20% van de patiënten bij wie geen uitzaaiingen waren vastgesteld blijkt tijdens de (zware) tumorverwijderende operatie toch sprake van uitzaaiingen. In Groningen is onderzocht of het toevoegen van een extra beeldvormende techniek, FDG-PET, het opsporen van uitzaaiingen van slokdarmkanker zodanig verbetert dat er minder patiënten ten onrechte geopereerd worden. Hiervoor is bij 199 patiënten bij wie met CT en echografie geen uitzaaiingen werden gevonden FDG-PET uitgevoerd. Hierdoor werden weliswaar bij 8 patiënten uitzaaiingen opgespoord, maar bij 15 patiënten ‘zag’ PDG-PET een uitzaaiing die er uiteindelijk niet bleek te zijn. De (beperkte) winst die het toepassen van PDG-PET oplevert, weegt niet op tegen de extra kosten ervan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website