Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van publicaties over de diagnostische waarde (in termen van sensitiviteit en specificiteit) van diagnostische testen mag verwacht worden dat ze informatie leveren die in de medische praktijk toepasbaar is. Vaak ontbreekt echter essentiële informatie in de publicaties over diagnostische studies, bijvoorbeeld ten aanzien van kenmerken van de onderzoekspopulatie, welke testen aan de te onderzoeken test vooraf gingen, over kenmerken van de onderzoeksopzet, en soms ontbreken ook cruciale elementen in de datapresentatie.Op dit moment stelt de projektgroep i.s.m. internationale experts standaarden op voor rapportage over onderzoek naar de waarde van diagnostische testen (STARD-regels). Soortgelijke exercities eerder hebben plaatsgevonden voor RCT's (CONSORT), systematische reviews (QUOROM) en observationele studies (MOOSE). Deze richtlijnen zijn door tal van vooraanstaande medische tijdschriften overgenomen De betekenis daarvan voor de kwaliteit van de publikaties over deze onderzoeken is onlangs geëvalueerd en positief bevonden. De kwaliteit van publikaties over diagnostische studies laat nog veel te wensen over. Dit project stelt voor de invoering van de STARD regels te evalueren. Doel: Evaluatie van het effect van de invoering van de STARD-regels op de kwaliteit van publikaties. Vraagstelling:Verbetert de kwaliteit van de publicaties door introductie van STARD-regels?Is daardoor de toepasbaarheid van de resultaten van diagnostische in de medische praktijk beter te beoordelen? Onderzoeksdesign: Het betreft een voor-na vergelijking met controle groep. Gegevensbronnen: Publicaties over diagnostisch onderzoek in 2000 en 2002 zijn onderwerp van studie. Diagnostische studies worden gezocht in enkele algemeen medisch tijdschriften en tijdschriften op het gebied van diagnostische disciplines zoals radiologie, klinische chemie en pathologie.Interventie: De interventie bestaat uit de standaarden voor rapportage over onderzoek naar de waarde van een diagnostische test (STARD-regels).Uitkomstmaten: Het gemiddeld aantal STARD items dat in de diagnostische studies voorkomt, ook per subcategorie. Een tweede uitkomstmaat is de bruikbaarheid van de diagnostische studie in de praktijk, beoordeeld door een geselecteerde groep artsen met zowel onderzoeks- als praktijkervaring.Data analyse: Het gemiddelde aantal STARD items waaraan voldaan wordt en de toepasbaarheid in 2000 en 2002 wordt vergeleken tussen tijdschriften die de STARD regels aannemen en tijdschriften die dat niet doen. Bij de statistische analyse van de verschillen wordt rekening gehouden met het tijdschrift waarin gepubliceerd is d.m.v. multi-level analyses. Tijdsschema: Onmiddellijk (al voor de start van het project) worden tijdschriften gevraagd of zij de STARD-regels gaan toepassen in hun publicatiebeleid. Gezien de strikte tijdsplanning is het belangrijk dat het project loopt van juli 2001 tot juli 2003. Dan kunnen de jaargangen van 2002 nog volledig bekeken worden, gevolgd door data-analyse en rapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website