Projectomschrijving

Is thuisdialyse voor iedereen haalbaar?

Het DOMESTICO-project gaat onderzoeken òf, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere klinische uitkomsten.
Patiënten met nierfalen krijgen bij voorkeur een niertransplantatie. Indien dit niet mogelijk is, moeten zij dialyseren. Bij dialyse worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd via buikdialyse of via de bloedbaan. Dialyse gebeurt vaak in een dialysecentrum of ziekenhuis, maar kan ook bij de patiënt thuis plaatsvinden (thuisdialyse). In 2002 deed ongeveer 30% van de patiënten een dialysebehandeling thuis, maar sindsdien is het percentage gehalveerd. Dit komt door meer transplantaties onder jonge patiënten, zodat dialysepatiënten steeds ouder worden. In het DOMESTICO-project wordt onderzocht of ook bij deze oudere patiënten thuisdialyse mogelijk is. Een goede kwaliteit van leven is daarin het belangrijkst. Daarnaast wordt gekeken of thuisdialyse tot kostenbesparing in de gezondheidszorg leidt.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website