Projectomschrijving

Eerder onderzoek toonde aan dat de zorg voor patiënten met een Non-Hodgkin Lymfoom (NHL) in Nederlandse ziekenhuizen afwijkt van de zorg die verleend zou moeten worden volgens de eigen richtlijnen van artsen. In deze studie is onderzocht waarom dit zo is, welke hulpmiddelen dit zouden kunnen verbeteren en of deze hulpmiddelen inderdaad effectief en bruikbaar zijn.
Na onderzoek naar de redenen via interviews en vragenlijsten onder artsen en patiënten, ontwikkelden we voor hen 6 ‘hulpmiddelen op maat’ om de richtlijnaanbevelingen beter toe te kunnen passen. Negen ziekenhuizen gaven we alle hulpmiddelen; 10 ziekenhuizen kregen 1 hulpmiddel, namelijk een rapport over hun huidige zorgkwaliteit. Vooral dat rapport verbeterde de zorg voor NHL-patiënten
op een paar punten daadwerkelijk; patiënten werden bijvoorbeeld vaker in een multidisciplinair overleg besproken. Hoewel de ‘hulpmiddelen op maat’ bruikbaar waren in de praktijk,  leverden ze geen extra verbetering in de kwaliteit van zorg op.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website