Projectomschrijving

Delirium (acute verwardheid) komt vaak voor bij patiënten op de Intensive Care. Om de diagnose (screening), behandeling en preventie van delirium op de IC te verbeteren is door de NVIC de richtlijn “Delirium op de IC” ontwikkeld. Hier is op basis van belemmerende en bevorderende factoren een ‘opmaat’ implementatiestrategie ontwikkeld. Hiermee is de richtlijn op 6 IC afdelingen in de regio Zuidwest Nederland stapsgewijs geïmplementeerd. Als eerst werd delirium-screening op alle IC afdelingen geïmplementeerd. Daarna werd een integraal behandelprotocol voor delirium op de IC’s ingevoerd. Na implementatie van de richtlijn ‘Delirium op de IC’  is de naleving hiervan sterk verbeterd. Intensieve screening op delirium heeft er toe geleid dat er significant meer IC patiënten met een delier werden ontdekt, van 21% bij aanvang van het project tot 35% na implementatie. De periode dat een patiënt delirant was nam significant af van 6,3 naar 2,3 dagen.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website