Projectomschrijving

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn behandelvormen die doorgaans lang duren (tot wel 5 jaren). In Amsterdam is onderzocht hoe effectief beide behandelvormen zijn op een afname van de psychische klachten, op het kunnen aangaan van sociale contacten en op  veranderingen in de persoonlijkheid van de patiënt. Hiertoe werden deze parameters gemeten bij patiënten die zich in verschillende stadia van de psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie bevonden (begin, 1 jaar na aanvang, einde van behandeling en 1-2 jaar na einde behandeling). De gemeten gegevens werden vergeleken met veranderingen in de tijd van deze gegevens bij onbehandelde patiënten. Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie blijken de klachten en de sociale onaangepastheid te verminderen en het aangaan en onderhouden van contacten te verbeteren. De behandelingen zijn beide kosteneffectief, waarbij psychoanalyse duurder is dan psychoanalytische psychotherapie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website