Projectomschrijving

Bij sommige ziekenhuispatiënten is het nodig de urine uit de blaas te verwijderen met behulp van een slangetje dat via de plasbuis in de blaas wordt gebracht (blaaskatheter). Aanwezigheid van een blaaskatheter verhoogt het risico op een urineweginfectie. Een landelijke richtlijn beveelt daarom aan zo terughoudend mogelijk te zijn met het plaatsen van blaaskatheters. Vanuit Leiden is in 10 ziekenhuizen onderzocht in hoeverre het invoeren van deze richtlijn in ziekenhuizen daadwerkelijk het aantal patiënten met een katheter (en de duur van de katheterisatie) vermindert. Elk ziekenhuis ontwierp (met steun van een implementatiedeskundige) hiervoor een eigen implementatieplan. De invoering van de richtlijn leidde gemiddeld niet tot een significante afname van het percentage patiënten met een blaaskatheter. Wel daalde de gemiddelde duur van de katheterisatie en steeg het percentage patiënten dat een katheter op terechte gronden kreeg aangelegd. Gemiddeld werd €500,-- bespaard per 100 opgenomen patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website